CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Sản xuất trên dây chuyền tiên tiên đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

TIÊU CHUẨN HÀNG ĐẦU

Sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính.

TIỆN LỢI VÀ AN TOÀN

An toàn không độc hại. Thích hợp trong hầu hết các công việc.

SẢN PHẨM BAO TAY DỆT

38,000 
95,000 
26,000 
24,500 

TRANG TIN TỨC